Szukanie zaawansowane

Odczynniki chemiczne od ChemicznyTutanota (71)

Cena: 99,00 PLN
Do końca: 23 dni (czw 27 sie 2020 16:21:13) Sprzedający: chemiczny (0)
Dodaj do obserwowanych Wyślij pytanie do sprzedającego
Wszystkie przedmioty sprzedającego
Wrocław (Dolnośląskie)

Opis

Kontakt: chemiczny@tutanota.de

czterochlorek hafnu; tetrachlorek hafnu; hafnu tetrachlorek; hafnu(IV) chlorek; hafnium tetrachloride; hafnu czterochlorek; HfCl4
anilina; aminobenzen; fenyloamina
nadmanganian sodu; manganian(VII) sodu; sodu nadmanganian; NaMnO4 bezwodny
nadmanganian litu; LiMnO4
diselenek węgla, dwuselenek węgla; węgla diselenek; carbon diselenide; CSe2
czterochlorek germanu; germanu(IV) chlorek; germanu czterochlorek; tetrachlorek germanu; GeCl4
nadmanganian baru; Ba(MnO4)2
pył cynkowy; cynk pył - ok. 3-4 mikrony; cynk proszek; Zn
antrachinon
EDTA; wersenian dwusodowy; wersenian disodowy; sodu wersenian dwuzasadowy
ftalimid; imid kwasu ftalowego
ftalamid; diamid kwasu ftalowego
o-toluidyna; 2-metyloanilina; 2-aminotoluen; 1-amino-2-metylobenzen
trójbromek fosforu; tribromek fosforu; fosforu(III) bromek; tribromofosfina
jodu trójchlorek; trichlorek jodu; jodu trichlorek; trójchlorek jodu; trichlorojod; iodine trichloride; ICl3 cz.
jodu pięciotlenek; pentatlenek jodu; jodu pentaltenek; I2O5
tlenek ołowiowy; tlenek ołowiu(IV); ołowiu(IV) tlenek; PbO2
dwufenyloamina; difenyloamina; N-fenyloanilina
kwas malonowy; kwas metanodikarboksylowy
bromian potasu; KBrO3; bromian(V) potasu; potasu bromian(V)
kwas szczawiowy; (COOH)2*2H2O; kwas etanodiowy; uwodniony (dwuhydrat)
kwas sulfanilowy
1,10-fenantrolina; o-fenantrolina cz.d.a. wskaźnik redox
batofenantrolina; 4,7-difenylo-1,10-fenantrolina cz.d.a. wskaźnik
n-heptan; C7H16
n-oktan; C8H18
n-nonan; C9H20
nitrobenzen; C6H5NO2
azotan srebra (ampułki po 0,1mol=16,989g); AgNO3
trifenylofosfina; trójfenylofosfina; fosfina trójfenylowa; triphenylphosphine; P(C6H5)3; P(Ph)3 cz.d.a. 99%
gadolinu szczawian; gadolin strącony; szczawian gadolinu; Gd2(C2O4)3
octan metylu; metylu octan; metylu etanian; ester metylowy kwasu octowego
alkohol benzylowy; a-hydroksytoluen; hydroksymetylobenzen; fenylometanol
glinowodorek litu; litu, glinu wodorek; LiAlH4; LAH
brom; brom pierwiastkowy; brom ciekły; liquid bromine; Br2
bezwodnik ftalowy; bezwodnik kwasu o-ftalowego; ftalowy bezwodnik; bezwodnik kwasy 1,2-benzenodikarboksylowego; C6H4(CO)2O; C8H4O3
fluorek baru; dwufluorek barowy; difluorek baru; baru fluorek; fluorek barowy; BaF2
siarkowodór ciekły; ciekły siarkowodór; sulfan; H2S 98% w butli
tioacetamid; amid kwasu tiooctowego; AKT; CH3CSNH2 cz.d.a.
kwas dichlorooctowy o wysokiej czystości +99%; dichloroacetic acid; dichloroctowy kwas; DCA; Cl2HCCOOH
octan kadmu; octan kadmowy; kadmu(II) octan; octan kadmowy uwodniony (dwuhydrat);
Cd(CH3COO)2·2H2O
cyjanowodór ciekły; nitryl kwasu mrówkowego; HCN; hydrogen cyanide; w ampułkach szklanych zatopionych w zasadowym roztworze
fluorek strontu; difluorek strontu; strontu fluorek; strontu difluorek; fluorek strontowy; SrF2
płyn o gęstości 2,0 g/cm3; ciecz o gęstości 2,0 g/ml; na życzenie Klienta może to być płyn barwny (o gęst. 2,0 g/ml)
fluorek ołowiu; difluorek ołowiu; fluorek ołowiawy; ołowiu fluorek; ołowiu difluorek; ołowiu(II) fluorek; PbF2
nadchloran potasu; chloran(VII) potasu; potasu chloran(VII);KClO4
kwas nadchlorowy; kwas chlorowy (VII) 70% (lub 60% - 15% taniej)
chlorek glinu; glinu chlorek; AlCl3 bezwodny; bezw.
magnez wióry; Mg
cyjanek benzylu; fenyloacetonitryl; a-toluonitryl
rtęć metal; ciecz; ciekły metal
czterochlorek krzemu; krzemu czterochlorek; krzemu (IV) tetrachlorek; krzemu tetrachlorek; tetrachlorek krzemu; SiCl4
tymoloftaleina
karbid; acetylenek wapnia; węglik wapnia 80% techn.
pięciochlorek fosforu; PCl5; fosforu(V) chlorek; fosforu pięciochlorek; chlorek fosforu(V)
kwas bromosulfonowy; bromek kwasu siarkowego
fenoloftaleina
czterobromofenoloftaleina; tetrabromofenoloftaleina
2,5-dwufenylooksazol; 2,5-difenylooksazol do scyntylacji
antracen
p-nitroanilina; 4-nitroanilina; 1-amino-4-nitrobenzen
siarczek sodu; sodu siarczek; Na2S * 9H2O; siarczek sodowy; (sodium sulfide, sodium sulphide) disodu siarczek cz.d.a. pakowane pod azotem
sód metal; sód metaliczny; Na w dużych kawałkach (w nafcie lub pod argonem)
dostępne czystości: cz.d.synt.